Založiť novú webovú stránku alebo e-shopChcem nový web

ZO SZCH Beluša

        

         ZO SZCH Beluša bola založená v roku 1966, odkedy členovia ZO Beluša začali každoročne organizovať výstavy drobných zvierat. Prvým zvoleným predsedom bol Tibor Komár a tajomníkom Ladislav Belobrad. Najskôr boli organizáciou poriadané len miestne a neskôr okresné výstavy. Prvá propagačná výstava v Beluši sa poriadala 17.-18. októbra 1972, na ktorej bolo vystavených 57 ks králikov, 194 ks hydiny, 60 ks holubov a 54 ks exotického vtáctva. Aby bolo kde vystavovať, členovia ZO Beluša vybudovali výstavný areál, ktorého priestory mali v prenájme od obce. Tento areál však bol donútený padnúť kvôli výstavbe bytového komplexu v roku 2009, kedy bola poriadaná posledná výstava v týchto priestoroch. Od roku 2010 sa konajú výstavy v novom výstavnom areáli pri Obecom úrade, ktorý bol poskytnutý ako náhrada za minulý.

        Členovia ZO Beluša vystavovali v minulosti a aj vystavujú svoje zvieratá na rôznych výstavách po celej Slovenskej republike, ale aj Českej republike, kde dosahovali pekné výsledky a tak reprezentovali nielen seba, ale aj ZO a obec Beluša. V minulosti fungovala aj liaheň, kedy sa odpredalo 222 796 ks čistokrvných kurčiat. Do dennej tlače a odborných časpoisov sme napísali o činnosti ZO Beluša 131 článkov. Ďalej organizácia usporiadala za svoju činnosť 2 chovateľské plesy, 37 tanečných zábav a 15 spoločenských posedení pre členov s rodinnými príslušníkmi. Celkove sa za viac ako 50 rokov pôsobenia ZO Beluša uskutočnilo 35 stolových hodnotení, viac ako 50 rôznych výstav od miestnych až po celoslovenské a 25 zájazdov. V súčasnosti má ZO Beluša 28 dospelých členov, 6 mladých chovateľov a 6 čestných členov. Máme vo svojich radoch veľa úspešných chovateľov, ktorí reprezentujú seba, ZO a obec na miestnych, oblastných, ale aj celoštátnych výstavách, kde dosahujú nadpriemerné výsledky. Taktiež máme veľa aktívnych členov po rôznych chovateľských kluboch (napr. Klub KANINO, Klub chovateľov amroxiek, Klub chovateľov wyandotiek a iné). Každoročná starostlivosť organizácie o reparáciu klietok (králiky, holuby), voliér (hydina, exoty) a iného príslušenstva potrebného pre výstavu, zabezpečuje usporiadanie kvalitnej výstavy.

        Od roku 1997 sa každoročne koná výstava pod názvom Vážska výstava, čo sa doteraz stalo tradíciou. Táto výstava je poriadaná pre väčšiu súťaživosť a prezentáciu čistokrvných zvierat medzi Oblastnými výbormi SZCH, cez ktoré tečie rieka Váh (preto ten názov), ale aj inými výbormi. Mala to byť po dvoch Celoštátnych výstavách tretia najväčšia výstava v SR. Hlavným zámerom tejto výstavy bolo povzbudiť a propagovať drobnochovateľskú záľubu a výstavníckú činnosť v okresoch na povodí Váhu. Pravidelne sa výstavy zúčastňujú chovatelia z OV Považská Bystrica, Nové Mesto nad Váhom, Žilina, Trenčín, Myjava, Trnava, Senica, ale aj chovatelia z Moravy. Medzi najsilnejšie obsadené ročníky Vážskej výstavy patril rok 2005, kedy sa výstavy zúčastnilo 116 vystavovateľov z piatich oblastí a k videniu bolo až 878 exponátov. V roku 2014 po 9 rokoch sa podarilo tento rekord prekonať a počet exponátov sa zastavil na 883 ks. Absolútnym rekordom sa stal rok 2017, kedy sa na 21. Vážskej výstave vystavilo spolu 1030 ks zvierat. Naším želaním a cieľom preto je, aby sa ďalšie ročníky Vážskej výstavy približovali k číslam zo spomínaných ročníkov. Vždy uvítame pomoc od funkcionárov Oblastných výborov, aby propagovali medzi členmi túto výstavu, ktorá sa koná vždy prvý októbrový víkend a pomohli aj s odvozom a dovozom zvierat svojich členov.

        

Kontakt
E-mail:        zoszchbelusa@gmail.com

 

Výbor ZO Beluša:

predseda:                                     Ing. Želiar Michal        tel.: 0904 984 381            mail: michal.zeliar@centrum.sk

tajomník:                                      Ing. Kucej Pavol         tel.: 0914 371 100            mail: pavol.kucej@conti.sk

pokladník:                                    Beniak Daniel             tel.: 0918 909 668            mail: zibe@centrum.sk

hospodár:                                     Zbín Branislav            tel.: 0904 707 702            mail: clinger77@gmail.com

predseda králikárskej komisie:       Želiar Ján                   tel.: 042/4624 259            mail: michal.zeliar@centrum.sk

predseda hydinárskej komisie:       Hoferík Andrej            tel.: 0914 262 999            mail:

predseda holubárskej komisie:       Drienik Jozef              tel.: 0940 866 093            mail:

predseda exotárskej komisie:         Beniak Peter             tel.: 0948 509 161            mail: zibe@centrum.sk

reklama, propagácia:                     Ing. Šedík Andrej       tel.: 0908 833 559            mail: andrej.sedik@gmail.com

 

Kontrolór:

Mgr. Liška Andrej

 

Členovia ZO Beluša:

Antal Milan

Bajza Marek

Ing. Bajza Peter

Bednár Martin

Bystrická Monika

Drienik Imrich

Egly Peter

Guliš Ján

Hofierka Jozef

Juráň Jurko

Kapuš Jaroslav

Kocúr Jozef

Kresáň Ján

Marušík Juraj

Šedík Ondrej

Šulek Jozef

Tomanica Miroslav

Vančo Peter

 

Mladý chovatelia (Mch) ZO Beluša:

Martiš Tomáš

Nekoranec Filip

Petrovičová Natália

Šuleková Kristína

Vančo Šimon

Zbín Branislav ml.

 

Čestný členovia ZO Beluša:

Bačíková Margita

Ďuriš Slavomír

Ďuriš Vladimír

Milučký Jozef

Vavrík Anton

Šedík Róbert

 

TOPlist